kleine lettertjes

Kleine lettertjes Aquasport en Baby/Peuter zwemmen 

1 : Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zwemmen met Zinja en cursisten en werkzaamheden van Zwemmen met Zinja die daaraan zijn verbonden.
 • Iedere cursist kan op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website en worden op verzoek toegezonden via mail.
 • Onze leskaart is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 • Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor de administratie

2: Betaling & geldigheid leskaart

 • Zwemmen met Zinja werkt met leskaarten voor 10 lessen voor € 70,00
 • Deze leskaart is persoonsgebonden
 • De leskaart wordt voor aanvang van de lessen aangeschaft en wordt betaald  via een factuur of contant.
 • De leskaart is 4 maanden geldig. Uitzonderingen hierop zijn: 
 • ivm werk niet elke week kunnen komen, dit wordt bij aanschaf gemeld. 
 • ivm ziekte/blessure een aantal week niet mee kunnen doen, dit wordt schriftelijk of elektronisch gemeld bij Zwemmen met Zinja.
 • Er vind geen restitutie plaats van de leskaarten.

3: Afzeggen, Lestijden en Annulering door Zwemmen met Zinja

 • Het afzeggen van een les kan 24 uur van te voren kosteloos. Is de cursist later met afmelden kunnen er kosten voor de les gerekend worden.
 • De lestijden worden vastgesteld door Zwemmen met Zinja. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties regio Noord is Zwemmen met Zinja gesloten. Zwemmen met Zinja behoudt het recht om tijdens buitenbad seizoen een aangepast lesrooster in te voeren zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lesgeld of teruggave.
 • Zwemmen met Zinja mag de lessen annuleren als hiertoe gegronde en dringende reden waaronder overmachtsituaties zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld ziekte van lesgever. Deze lessen worden niet in rekening gebracht.

4: Aansprakelijkheid

 • Meedoen aan de lessen van Zwemmen met Zinja is altijd op eigen risico
 • Zwemmen met Zinja kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen